Werkwijze

Uitgangspunt voor de kunstzinnige therapie vormt de hulpvraag.

website J3          website J4
Deze kan worden gesteld door een volwassene, een kind, jongere, ouders/verzorgers of bijvoorbeeld door de leerkracht of de huisarts.

Kunstzinnige therapie vindt meestal één maal per week plaats, gedurende gemiddeld website 712 weken (begeleiding is een korter durend traject).

Voorafgaand aan de therapie vindt een intake gesprek plaats.
Hierin komt de hulpvraag aan bod en de manier waarop de therapie hierop kan aansluiten.
Er volgt een aantal sessies waarin kunstzinnig wordt gewerkt en waarbij ik observeer en/of meedoe.
Hierna stel ik een plan op, waarop de verdere therapie is gebaseerd.
De therapie wordt afgesloten met een gesprek en beknopte verslaglegging.

Bij therapie voor kinderen zijn bij zowel de intake als het afsluitende gesprek, vanzelfsprekend de ouders/verzorgers aanwezig. Tussentijds contact met ouders kan via een schriftje of een kort gesprekje tussendoor.

De therapie vindt plaats in mijn praktijk aan huis of, indien mogelijk, op locatie, bijvoorbeeld op de school van uw kind.
Aanmelden kan per telefoon of mail, eventueel na verwijzing door bijvoorbeeld (huis)arts.

Recent Posts