Kinderen

KINDEREN

website K 1Voor veel kinderen is het prettig niet te hoeven praten maar te doen en in dit doen wordt veel zichtbaar. Jonge kinderen hebben niet altijd de woorden paraat voor wat er in hen omgaat of vinden het moeilijk dit te uiten. Zij kunnen de kleuren en vormen voor zich laten spreken.
Dit proces is veelal onbewuster dan taal en juist hierdoor spreken de beelden.

 

 

Kunstzinnige therapie helpt bij:website K8
– leren kennen van en omgaan met gevoelens
– ingrijpende gebeurtenissen (scheiding, overlijden)
– lichamelijke klachten
– slecht slapen
– pesten, gepest worden
– weerbaarheid
– (over) gevoeligheid
– faalangst             website K 2
– onrust
– concentratieproblemen
– somberheid
– onzekerheid
– ontwikkelingsproblemen als AD(H)D en ASS

 

Het ene kind is een doener, het andere een denker en weer een ander is (over)gevoelig. Kunstzinnige therapie helpt in evenwicht te komen; voor sommige kinderen is dit in beweging en voor anderen juist tot rust.

website K 4Met gebruik van beeldende materialen wordt er in een ontspannen sfeer gewerkt.
Kinderen kunnen zich met potloden, verf en klei vaak verrassend goed uiten. De kunstzinnige opdrachten worden ondersteund door bewegingsoefeningen, concentratieoefeningen, verhalen en gedichten aansluitend bij de leeftijd en interesse van uw kind.

Kunstzinnige opdrachten sluiten aan bij de beleving van kinderen juist omdat kinderen de wereld in beelden beleven.
Wanneer kinderen tekenen of schilderen maken ze geen afbeelding van iets, maar zij verbeelden hun ontwikkeling. Het beeld dat een kind maakt en de wijze waarop het dat doet, gunt ons een kijkje in de ziel van het kind.

Vanuit het aanspreken van het gevoel kan een stimulerende werking uitgaan naar het website 3sociaal-emotionele (bijv. gevoelens en vrienden) en cognitieve vlak (bijv. leren).
Allen hebben met elkaar te maken en functioneren het best als ze in balans zijn.
Kunstzinnig therapie kan kinderen leren omgaan met gevoelens van verdriet, angst, eenzaamheid, boosheid en onzekerheid.
Het ondersteunt een kind na een ingrijpende gebeurtenis als een verhuizing, ziekte of scheiding. Kunstzinnig werken helpt het kind met lichamelijke klachten, weinig zelfvertrouwen, faalangst, concentratieproblemen, vermoeidheid, somberheid, pesten of gepest worden, AD(H)D en ASS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts