Wat is kunstzinnige therapie

WAT IS KUNSTZINNIGE THERAPIE

Kunstzinnige therapie is een beeldende, non-verbale therapie.
Beeldend omdat technieken uit de beeldende kunst als tekenen, schilderen en boetseren worden gebruikt. Non verbaal omdat problemen of vragen niet met praten alleen worden aangepakt maar door zelf actief aan de slag te gaan.

website 8

Met behulp van materialen als verf, pastelkrijt, (kleur)potlood, houtskool, klei of wol, wordt er gewerkt aan lichamelijk of psychische klachten. De therapie gaat uit van je eigen kracht en kunnen. Het stimuleert de gezonde ontwikkeling, spreekt vaardigheden aan die goed zijn voor herstel en genezing. Daar waar je uit balans bent helpt het het evenwicht herstellen.

website 6

De antroposofie, welke ten grondslag ligt aan de kunstzinnige therapie, benadert de mens in zijn totaal, een mensbeeld waarin de balans tussen lichaam en geest (individu) en tussen denken, voelen en handelen, belangrijk is.

De beeldende technieken helpen je in contact te komen met wat je voelt, denkt en wilt. Door actief, creatief en kunstzinnig bezig te zijn spreek je kracht en de gezonde aspecten in jezelf aan. De opdrachten die je krijgt kunnen enerzijds door materiaal, kleur en vorm op je inwerken en geven anderzijds de mogelijkheid je te uiten.
Het gaat bij kunstzinnige therapie om het proces dat je volgt en om het doen. Je hoeft hiervoor geen kunstenaar te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts